خاک دیاتومه (Diatomaceous earth) که از آن با نام های دیگری چون خاک دیاتومیت، خاک دیاتومید، کیسلگور یا کیزلور (kieselguhr) نیز یاد می گردد، نوعی خاک می باشد که حاصل از بقایای فسیلی جلبک های تک سلولی پوسته سخت متعلق به خانواده جلبک های دریایی باسیلاریوفیس به نام دیاتومه حاصل شده است. رسوبات خاک دیاتومه معمولاً به صورت ریز دانه بوده و اسکلت خاک دیاتومه از ماده ای طبیعی به نام سیلیس ساخته شده است، به همراه سیلیس مقادیر ناچیزی از مواد آلی، رس و در برخی موارد رسوبات آتشفشانی نیز مشاهده می گردد.
https://avisaind.com/